Vážení čitatelia, milé rodiny,

v mene Bratislavského kraja Vás chcem všetkých čo najsrdečnejšie pozdraviť a zároveň Vám v krátkosti predstaviť naše zámery v rámci projektu FamilyNet, vďaka ktorému sa v našom kraji vytvorí systém rodinných pasov zameraných na podporu spoločného trávenia voľného času v rodinách. Cieľom projektu je vytvoriť a sprístupniť atraktívnu ponuku a výhody držiteľom rodinných pasov.

Rodinný pas považujem za vhodný nástroj pre doplnenie ponuky cestovného ruchu a priblíženie atraktívnych zážitkov, ktorými región disponuje, mobilnej a aktívnej skupine obyvateľstva – rodinám s deťmi. Aktivity projektu FamilyNet tak vhodne dopĺňajú rodinno-politickú stratégiu Bratislavského kraja. V neposlednom rade rodinné pasy podporujú rozvoj širokého záberu regionálnych a lokálnych aktérov v cestovnom ruchu a priblíženie tradičnej kultúry kraja mladým rodinám.

Vďaka spolupráci s Trnavským krajom a rakúskymi regiónmi Burgendland a Dolné Rakúsko očakávame tiež nárast počtu návštevníkov kraja predovšetkým z radov mladých rodín s deťmi, ktorým región podľa môjho názoru určite má čo ponúknuť. Rodinné pasy tak môžu zvýšiť dopyt po našich destináciách aj za hranicami Bratislavského kraja.

Chcel by som teda zaželať myšlienke rodinných pasov mnoho úspechov a čo najviac zapojených rodín s deťmi. Práve vďaka takýmto projektom sa nám totiž darí spájať prihraničné regióny a Vám, ich obyvateľom priblížiť všetko, čo náš kraj ponúka.

Juraj Droba


.....................................................................................................................................................................................................................................................

O projekte

Projekt FamilyNet vznikol ako projekt na podporu rodín s deťmi Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci tohto cezhraničného projektu je rodinám vydávaná karta Rodinný pas, ktorá ponúka rodinám zľavy a výhody nielen v Bratislavskom samosprávnom kraji, ale aj u partnerov projektu v Dolnom Rakúsku, Burgenlande a v Trnavskom samosprávnom kraji.

Na základe registrácie je rodinám (i neúplným tzn. taktiež nezosobášeným partnerom, samoživiteľom, osobám majúcim deti v starostlivosti) vystavená karta Rodinný pas. Podmienkou registrácie je trvalé bydlisko v zapojenom kraji a aspoň jedno dieťa vo veku do 18 rokov.

Registrácia a karta je pre rodiny ZADARMO. Držitelia Rodinného pasu sú rodičia.

Registrujte sa on-line v sekcii REGISTRÁCIA.  V súčasnej dobe pripravujeme SIEŤ POSKYTOVATEĽOV, u ktorých budete môcť využiť zľavy po predložení karty Rodinný pas. Ak máte pre nás typ na jej skvalitnenie a rozšírenie, napíšte nám na mail info@rodinne-pasy.sk, budeme radi ak budete ešte viac spokojní.

Vlastná sieť zliav zahŕňa poskytovateľov z oblasti kultúry, športu, turizmu, cestovného ruchu, rekreácie, nákupov i ostatných služieb. U súkromných subjektov sú zľavy najčastejšie vo výške 7-20%, u príspevkových organizácií 50%.


.....................................................................................................................................................................................................................................................

Vývoj a prepojenie Rodinných pasov Dolného Rakúska, Trnavského samosprávneho kraja, Burgenlandu a Bratislavského samosprávneho kraja

Naša spoločná Európa významne profituje z rozmanitosti  tradícií a kultúr, ktoré v nej majú svoj domov, a tým aj z najrôznejších prístupov a opatrení v regionálnej politike. Aby z tejto výhody mohli profitovať priamo občania Európskej únie, je dôležité výrazne podporovať cezhraničnú spoluprácu, výmenu skúseností a nápadov, ako aj vývoj inovatívnych projektov v priestore EU. Tak by sa mali prostredníctvom programov európskej teritoriálnej spolupráce bez ohľadu na existujúce hranice spájať ľudia a regióny a tiež by sa malo podporovať šírenie osvedčených iniciatív a postupov regionálnej politiky.

Rodinný pas je dôležitou stratégiou v rodinnej pollitike. Cieľom tejto stratégie je na jednej strane poskytovať rodinám cenové zvýhodnenia a ponuky a na strane druhej podporovať regionálne hospodárstvo. Tento úspešný koncept sa už osvedčil v Dolnom Rakúsku a v Burgenlande. Rodičia a deti tu profitujú z početných výhod a predností, čo sa prejavuje nielen na spôsobe trávenia voľného času ale aj na stave rodinnej peňaženky.

Úspech projektu a záujem susedných krajín viedli k intenzívnej cezhraničnej výmene skúseností a nápadov.

Projekt „Vývoj a prepojenie rodinných pasov Dolného Rakúska, Trnavského samosprávneho kraja, Burgenlandu a Bratislavského samosprávneho kraja“ má nasledovné ciele:

  • vývoj a zavedenie systému rodinných pasov a systému poskytovateľov zliav v oboch slovenských krajoch
  • prepojenie systému rodinných pasov medzi projektovými partnermi
  • atraktívne nové ponuky pre rodiny
  • impulzy pre hospodárstvo v regiónoch
  • vybudovanie siete medzi samosprávami projektových partnerov aj s cieľom ďalšej spolupráce mimo projektu
  • senzibilizácia a zvýšenie povedomia o témach zo susedných krajín, ktoré sú relevantné pre rodiny

Rodiny v partnerských regiónoch by mali mať možnosť využiť výhody poskytovateľov zliav v partnerských regiónoch a profitovať z ich ponúk. Využite rodinných pasov v susedných krajinách bude umožnené na oboch stranách hranice.

Partnerské projekty: www.familynet.sk; www.familienpass.at; www.familienpass-bgld.at

 

Kalendár akcií

19:15 | Dnes je sobota 15.08.20
Dnes má meniny Marcela
Pošli želanie
Novinky z Facebooku
Pre deti

Odporúčame

Kam s deťmi